Nytt tak på 1-2-3

Gjøco Taksteinolje

Gjøco Taksteinolje er en værbestandig olje til utendørs bruk på tak. Den har høy vannavvisende effekt og god værbestandighet. Inneholder filmkonserverende middel mot vekst av svertesopp, grønske og alger. Benyttes på de fleste typer takstein som betong, tegl, sementstein og eternitt. Egner seg ikke til visse typer super/flat-eternitt som er veldig glatt.

BRUKSDATA
Påføringsmetode: Bred pensel beregnet til olje
Tynner / rengjøringsmiddel: White Spirit
Anbefalt forbruk:
Første strøk: 2-4 m²/liter, avhengig av underlaget
Andre strøk: 5–8 m²/liter, avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):
Støvtørr: 8-12 timer. Lav temperatur forlenger tørketiden
Overmalbar intervall, minimum 12-24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse

BRUKSANVISNING

Forbehandling
Underlaget må være rent, fast og tørt. All begroing som sopp, mose, grønske og alger må fjernes. Eventuell løs maling, beis eller olje fra tidligere behandling fjernes ved skraping/børsting. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Husk å dekke til vindu og veggflater, eller spyl med rent vann for å unngå skjolding.

Bruksmåte
På sterkt sugende underlag, kan første strøk tynnes med 15-20% Gjøco White Spirit. Deretter påføres ett til to toppstrøk ufortynnet. Ønskes kun oppfrisking av glans og farge, kan det være nok med ett strøk.

Lagring
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking.
Oljen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Tilbake!